Doradca ds. sprzedaży Bydgoszcz jest z definicji zawodem typowo biurowym, którego wykonywanie związane jest z koniecznością długotrwałego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, siedzenia przez osiem godzin dziennie na fotelu biurowym i wpatrywania się w komputer przypisany do danego stanowiska pracy. Praca biurowa, mimo, że uznawana za lekką, nie jest pozbawiona czynników szkodliwych wpływających na zdrowie i życie osoby ją wykonującej.

3Do czynników fizycznych i chemicznych, o których negatywnym wpływie na organizm człowieka należy pamiętać podczas  pracy biurowej przy komputerze, należą:

PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Promieniowanie pochodzi od jednostki centralnej, monitora i innych podłączonych do nich urządzeń. Skutkuje ono podwyższeniem temperatury otoczenia, czego następstwem jest zmniejszenie wilgotności powietrza.

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Pochodzi ono od monitorów ekranowych, jednak o wyższych wartościach w przypadku starszych monitorów kineskopowych (nadal obecnych w wielu polskich firmach). Pole elektromagnetyczne polaryzuje napięcie elektrostatyczne między człowiekiem a ekranem. Często prowadzi to do reakcji alergicznych, podrażnienia oczu, a nawet może pogarszać oddychanie.

CZYNNIKI CHEMICZNE

Należy do nich przykładowo ozon wydzielający się z pracujących drukarek i kserokopiarek. Ozon powoduje wysuszanie błon śluzowych, czego efektem jest drapanie w gardle czy suchość oczu.

OŚWIETLENIE

Nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy może powodować problemy ze wzrokiem i uczucie ogólnego zmęczenia. Każde stanowisko powinno być dobrze doświetlone, a okna wyposażone w rolety lub zasłony hamujące dopływ światła.

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

Nieprawidłowy sposób wykonywania pracy skutkuje bólami kręgosłupa i mięśni oraz schorzeniami układu krążenia.

Napisz komentarz