Doradca ds. sprzedaży jest osobą odpowiedzialną za organizację i realizację procesu sprzedażowego produktów danej firmy lub przedsiębiorstwa. Dokładny zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku pracy zależy od miejsca jej zatrudnienia, branży i obecnych zapotrzebowani rynkowych. Z drugiej strony, istnieje jednak kilka podstawowych zadań, którymi zajmować się powinien każdy doradca, bez względu na profil zatrudniającej go firmy. Do zadań tych należy organizacja formalnej strony zawierania transakcji, przygotowywanie umów, wystawianie faktur i bieżąca informacja klientów o walorach produktu oraz warunkach zawieranych transakcji.

1Głównym wymogiem rekrutacyjnym stawianym przed kandydatami na stanowisko doradcy sprzedażowego jest konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia – preferowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem wyższym o kierunku ekonomicznym. Na zatrudnienie w tym charakterze mogą jednak liczyć również te osoby, które ukończyły szkoły średnie o tym samym profilu. Przy wyborze idealnego kandydata pracodawcy zwracają uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów pozyskane na stanowisku pracy o zbliżonym charakterze wykonywanych działań. Dobrego doradcę powinna cechować znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, komunikatywność, zdolność efektywnej pracy w zespole i zdolności negocjacyjne.

Możliwości zatrudnienia doradcy stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży, a zarobki osób obsadzanych na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie.

Napisz komentarz