czego doradcy sprzedaży nie lubią w swojej pracy

Choć istnieje mały odsetek osób, które kochają swój zawód i nie dostrzegają w nim żadnych wad, to jednak większość osób przyznaje, że pewne elementy codziennej pracy mogliby zmienić lub wyeliminować. Doradca sprzedaży jest stanowiskiem, które jak żadne inne bardzo często wiąże się ze stresogennymi sytuacjami, a osoby, które na co dzień wykonują ten zawód, są grupą najbardziej narażoną na wypalenie zawodowe. Do głównych powodów niezadowolenia doradców sprzedaży z codziennej pracy w głównej mierze zalicza się:

Po pierwsze: Kontakt z trudnym klientem.  Współpraca z trudnym klientem jest chyba jedną z głównych przyczyn, które wpływają na niezadowolenie z pracy na stanowisku doradcy klienta. Wielu doradców  definiuje trudnego klienta, jako osobę stale niezadowoloną z oferowanych usług, nieumiejącą dojść do kompromisu, a także wybuchową oraz kontrowersyjną. Codzienna praca  z trudnymi klientami wymaga od doradców sprzedaży cierpliwości oraz umiejętności zachowania spokoju w  trudnych sytuacjach

Po drugie: Powtarzalny charakter pracy. Doradcy sprzedaży często podkreślają, iż najbardziej nie lubią w swojej pracy jednostajności i monotonii. Najbardziej narażone na nużący charakter pracy są osoby pracujące w sklepach samoobsługowych, których praca codziennie wygląda tak samo.

Po trzecie: Brak rozwoju w niektórych branżach. Choć  w niektórych organizacjach praca w obsłudze klienta pozwala pracownikom na zdobycie awansu i poszerzanie swoich kwalifikacji, to wielu doradców, którzy pracują w sklepach, stwierdą, iż po kilku miesiącach czują, że ich kompetencje nie są dostrzegane przez przełożonych.

1 komentarz

Napisz komentarz