Czy zawód doradcy sprzedaży jest opłacalny?

wynagrodzenie doradcy sprzedażyUniwersalność zawodu doradcy sprzedaży sprawia, że dokładne oszacowanie zarobków otrzymywanych przez osoby go reprezentujące, jest bardzo trudne. Największy wpływ na wynagrodzenie doradców sprzedaży ma miejsce świadczenia pracy. Praca w małych, osiedlowych sklepikach może gwarantować doradcom sprzedaży, zarobki w granicach 1600-1800 zł netto. Dla porównania  doradcy sprzedaży  w popularnych sieciach samoobsługowych na samym początku pracy mogą liczyć na pensję wynoszącą  nawet 2300 zł netto.

Popularnym miejscem pracy doradców sprzedaży są również oddziały banków detalicznych oraz korporacyjnych. Rozpiętość zarobków w tym sektorze jest bardzo zauważalna, a pensja w głównej mierze uzależniona jest od kapitału danego banku, jak również od jego lokalizacji. W przypadku sektora bankowego, największe zarobki otrzymują pracownicy zatrudnieni w oddziałach w dużych miastach takich jak Warszawa czy Wrocław. Pracownicy oddziałów detalicznych w mniejszych miejscowościach mogą spodziewać się o połowę mniejszych zarobków.

Dodatkowym elementem wynagrodzenia doradców sprzedaży jest premia. Premia naliczana jest miesięcznie lub kwartalnie. Wysokość premii uzależniona jest od wyników sprzedażowych danego doradcy. Dla przykładu najlepsi sprzedawcy w sektorze finansowym mogą liczyć na premię kwartalną w wysokości 20% ich miesięcznego wynagrodzenia.

Czego doradcy sprzedaży nie lubią w swojej codziennej pracy?

czego doradcy sprzedaży nie lubią w swojej pracyChoć istnieje mały odsetek osób, które kochają swój zawód i nie dostrzegają w nim żadnych wad, to jednak większość osób przyznaje, że pewne elementy codziennej pracy mogliby zmienić lub wyeliminować. Doradca sprzedaży jest stanowiskiem, które jak żadne inne bardzo często wiąże się ze stresogennymi sytuacjami, a osoby, które na co dzień wykonują ten zawód, są grupą najbardziej narażoną na wypalenie zawodowe. Do głównych powodów niezadowolenia doradców sprzedaży z codziennej pracy w głównej mierze zalicza się:

Po pierwsze: Kontakt z trudnym klientem.  Współpraca z trudnym klientem jest chyba jedną z głównych przyczyn, które wpływają na niezadowolenie z pracy na stanowisku doradcy klienta. Wielu doradców  definiuje trudnego klienta, jako osobę stale niezadowoloną z oferowanych usług, nieumiejącą dojść do kompromisu, a także wybuchową oraz kontrowersyjną. Codzienna praca  z trudnymi klientami wymaga od doradców sprzedaży cierpliwości oraz umiejętności zachowania spokoju w  trudnych sytuacjach

Po drugie: Powtarzalny charakter pracy. Doradcy sprzedaży często podkreślają, iż najbardziej nie lubią w swojej pracy jednostajności i monotonii. Najbardziej narażone na nużący charakter pracy są osoby pracujące w sklepach samoobsługowych, których praca codziennie wygląda tak samo.

Po trzecie: Brak rozwoju w niektórych branżach. Choć  w niektórych organizacjach praca w obsłudze klienta pozwala pracownikom na zdobycie awansu i poszerzanie swoich kwalifikacji, to wielu doradców, którzy pracują w sklepach, stwierdą, iż po kilku miesiącach czują, że ich kompetencje nie są dostrzegane przez przełożonych.

 

Cechy idealnego doradcy sprzedaży

cechy doradcy sprzedażyStanowisko doradcy sprzedaży zdominowane przez dwustronną relację z klientem, wymaga od kandydatów ponadprzeciętnych umiejętności interpersonalnych.

Choć stanowisko to cieszy się ogromną popularnością, to warto podkreślić, iż zaledwie połowa osób ubiegających się o zdobycie posady doradcy sprzedaży, posiada niezbędne cechy do wykonywania tego jakże trudnego zawodu.

Pracodawcy podczas procesów rekrutacyjnych na stanowisko dorady sprzedaży, bardzo często posiłkują się testami osobowościowymi. Testy są idealnym narzędziem do sprawdzenia cech osobowości oraz sposobów zachowania kandydatów w konkretnych sytuacjach zawodowych. Pracownicy działów rekrutacji podkreślają, iż doradca sprzedaży powinien charakteryzować się kilkoma zasadniczymi cechami, do których należą:

  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Idealny doradca sprzedaży powinien być znakomitym mówcą oraz doskonałym słuchaczem. Umiejętności słuchania potrzeb klientów są w tym zawodzie są równie niezbędne, jak umiejętności prezentacji danego dobra, czy też usługi.
  • Entuzjazm i pozytywne nastawienie: czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą. Doradca sprzedaży, którego głównym elementem pracy jest kontakt z ludźmi, nie może pozwolić sobie na słabsze dni. Tylko pozytywne nastawienie do klienta może gwarantować sukces sprzedaży danego produktu czy usługi.
  • Radzenie sobie ze stresem. Potencjalni kandydaci na stanowisko doradcy sprzedaży podczas procesów rekrutacyjnych, są bardzo często pytani o formy radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Kandydaci są również informowani, iż praca na tym stanowisku często odbywa się pod presją czasu i niejednokrotnie wiąże się z kontaktem z tzw. trudnymi klientami.
  • Pewność siebie. Praca na stanowisku doradcy sprzedaży nie jest przeznaczona dla osób, które są nieśmiałe i stronią od kontaktów interpersonalnych.
  • Umiejętności negocjacyjne, czyli to, co w sprzedaży najważniejsze. Co prawda większość firm oferuje swoim pracownikom szkolenia z zakresu negocjacji, jednak już podczas procesu rekrutacyjnego można dokładnie stwierdzić, czy dany kandydat ma smykałkę do sprzedaży, czy też nie.

5 powodów, dlaczego warto rozpocząć pracę na stanowisku doradcy sprzedaży?

5 powodów dlaczego warto pracować jako doradca sprzedażyZawód doradcy sprzedaży należy do jednego z najbardziej popularnych oraz ogólnodostępnych  stanowisk na polskim rynku pracy. Profesja ta cieszy się bardzo dużym uznaniem, zarówno wśród studentów uczelni wyższych, którzy  chcą jeszcze podczas nauki zdobyć swoje pierwsze, cenne doświadczenie, jak i również wśród absolwentów średnich szkół handlowych. Choć wykonywanie zawodu doradcy sprzedaży, jest bardzo trudne i wymagające, to istnieje klika znaczących kwestii, które powodują, że coraz więcej osób kandyduje na to stanowisko.

Po pierwsze: Dostępność stanowisk oraz łatwość w zdobyciu pracy. Dzięki pracy na stanowisku doradcy sprzedaży, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych mogą zdobyć swoje pierwsze cenne doświadczenie.

Po drugie: Rozmaitość branży. Wielu osobom stanowisko doradcy sprzedaży kojarzy się z pracą w sklepie, jest to jednak mylne stwierdzenie, gdyż stanowisko to związane jest niemalże z każdą branżą. Absolwenci kierunków ekonomicznych doskonale odnajdą się na stanowisku doradcy sprzedaży w banku. Dla osób,  które uwielbiają nowinki techniczne, idealne będzie stanowisko w branży IT oraz telekomunikacyjnej.

Po trzecie: Praca na stanowisku doradcy sprzedaży rozwija inteligencję interpersonalną. Osoby, zatrudnione na stanowisku doradcy sprzedaży podkreślają, iż z biegiem czasu ich umiejętności interpersonalne, empatia oraz  cierpliwość zdumiewająco się rozwinęły.

Po czwarte: praca w zespole. Potwierdzona umiejętność pracy w zespole jest jedną z najważniejszych zdolności docenianych przez pracodawców. Praca na stanowisku doradcy sprzedaży zamieszczona w CV, daje potencjalnemu pracodawcy sygnał, że współpraca i zespołowość nie jest obca danemu kandydatowi.

Po piąte: Nieunikniony awans. W wielu branżach zdobycie awansu jest bardzo trudne i długotrwałe.  Ścieżka kariery w działach handlowych jest bardzo jasno i prosto sformułowana, dzięki czemu osoby, które wykazują duże zaangażowanie na stanowisku doradcy sprzedaży, mogą liczyć na awans już po kilkunastu miesiącach pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko doradcy sprzedaży

rozmowa kwalifikacyjnaRosnąca konkurencja wśród osób ubiegających się o pracę na stanowisku doradcy sprzedaży, zmusza pracodawców do nowatorskiego prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Doświadczenie zawodowe osób aplikujących na stanowisko doradcy sprzedaży nie stanowi już najważniejszego czynnika, który wpływa na wybór odpowiedniego kandydata. Dziś liczą się przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, które najłatwiej sprawdzić za pomocą metody rekrutacyjnej o nazwie Assessment Center.

Najpopularniejszym zadaniem, jest wykonanie określonych czynności manualnych, które  mają na celu ujawnienie umiejętności komunikacyjnych kandydatów oraz odkrycie ich kreatywności. Dodatkowym nowatorskim rozwiązaniem podczas rekrutacji doradców klienta jest tzw. odgrywanie ról. Podczas tego zadania kandydaci na doradców klienta muszą zaproponować rozwiązania związane z rozstrzygnięciem sporu pomiędzy pracownikami lub klientami. Ponadto kandydaci mają za zadanie pokazać rekruterom, w jaki sposób będą zachęcać klientów do zakupu określonego asortymentu, a także, w jaki sposób załagodzą sytuację konfliktową z trudnym klientem.

W pracy na stanowisku doradcy sprzedaży liczą się przede wszystkim wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Kompetencje i cechy kandydatów sprzedaży trudno sprawdzić podczas zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego Assessment Center, to idealne rozwiązanie, które znacząco ułatwia rekrutację i gwarantuje wybór odpowiedniego kandydata.

Rozpocznij karierę zawodową jako doradca sprzedaży

doradca sprzedażyDoradca sprzedaży nazywany również doradcą klienta lub po prostu sprzedawcą, to osoba, która na co dzień zajmuje się sprzedażą określonych produktów lub usług oraz doradza klientom podczas wyboru odpowiedniego asortymentu.

Zakres obowiązków doradców sprzedaży związany jest z miejscem pracy oraz z branżą, w której pracują. Doradcy sprzedaży najczęściej zatrudniani są w sklepach detalicznych, hurtowniach, placówkach bankowych lub placówkach ubezpieczeniowych.

Od kandydatów aplikujących na stanowisko doradcy sprzedaży nie wymaga się wykształcenia wyższego. Choć doświadczenie w sprzedaży jest mile widziane, to większość pracodawców oferuje liczne szkolenia wprowadzające w zakres obowiązków. Najtrudniejszym elementem pracy doradcy sprzedaży jest w głównej mierze znajomość sprzedawanego asortymentu, jego zastosowań, zalet oraz cen. Początkujący doradcy sprzedaży mogą mieć również problem z obsługą kasy fiskalnej i terminali, ale braki te można wyrównać za pomocą krótkiego szkolenia.

Praca doradcy sprzedaży w placówkach stricte handlowych nie należy do trudnych, w tym zawodzie liczy się przede wszystkim zaangażowanie oraz pozytywne nastawienie, które ułatwia pracę z klientami. Obecny rynek oferuje wiele wolnych stanowisk z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, dlatego zawód doradcy sprzedaży jest bardzo często wykonywany przez studentów.

Do plusów pracy na tym stanowisku można zaliczyć zmianowość, dzięki której studenci mogą pogodzić naukę z pracą. Dodatkowo młode osoby mogą zdobyć zatrudnienie na początku swojej kariery zawodowej jeszcze bez doświadczenia. Ponadto praca na stanowisku doradcy sprzedaży, dostarcza wielu przydatnych umiejętności tj. umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, umiejętna organizacja pracy, czyli takich  kompetencji, które są pożądane w wielu zawodach.