Porozumienie doradców ds. sprzedaży

Mowa ciała jest niezmiernie ważnym elementem w kontakcie z klientem. Jak się jednak okazuje, nie każdy doradca ds. sprzedaży Płock jest w stanie dobrze zinterpretować zachowanie klienta czy odczytać jego gesty i wyrazy twarzy, co bardzo często prowadzi do niezrozumienia i nadinterpretacji.

Jak pokazują badania, komunikacja werbalna stanowi zaledwie 10% procesu komunikacyjnego, 30% to modulacja głosu, a pozostałe 60% przypada na mowę ciała. W codziennej pracy z klientem warto się zatem postarać o poprawę mowy ciała i naukę odpowiedniego jej odczytywania. Jeśli jesteś doradcą ds. sprzedaży czy innym specjalistą związanym z oferowaniem produktów i usług pamiętaj o następujących zasadach:

W trakcie spotkania z klientem spróbuj dostosować mowę ciała do swojego rozmówcy. Ludzie czują się komfortowo z osobami, które są do nich podobne, albo przynajmniej sprawiają takie wrażenie. Postaraj się, by proces komunikacji przebiegał harmonijnie, a klient czuł się zrelaksowany na tyle, na ile pozwalają na to okoliczności.

Rozmawiając z klientem pamiętaj również o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Nie każdy jest osobą bezpośrednią i otwartą, dlatego wszelkie próby klepnięcia w ramię czy zadania pytania niezwiązanego z tematem spotkania mogą się spotkać z chłodnym milczeniem i poczuciem osaczenia. Dla rozmów biznesowych odległością optymalną dla stanowisk doradcy i klienta jest 1,5 – 2,0 metry.

Napisz komentarz